czwartek, 26 września 2013

Przygotowanie trawnika do zimy

Odmłodzenie i zagęszczenie trawnika jest bardzo ważną czynnością przygotowującą trawnik do zimy. Dzięki temu zwiększymy jego odporność oraz możliwość regeneracji. Gęstsza trawa oznacza mniej chwastów oraz wolniejsze przesychanie murawy. Odpowiednie przygotowanie trawnika przed okresem mrozów pozwoli nam cieszyć się pięknym, gęstym i zdrowym trawnikiem w następnym sezonie.

Przygotowanie podłoża

wertykulator
Przed przystąpieniem do zagęszczenia i jesiennej renowacji trawnika, musimy zadbać o odpowiedni stan podłoża. Gleba, na której chcemy przeprowadzić dosiewkę, powinna być wilgotna, natomiast trawa na niej rosnąca – sucha. Pierwszą czynnością, którą powinniśmy wykonać, jest skoszenie trawy do wysokości od 2 – 3 cm. Następnie powinniśmy zająć się zlikwidowaniem nierówności w murawie. W tym celu podkopujemy i podnosimy darń oraz podsypujemy pod nią ziemię. Natomiast miejsca pozbawione zupełnie trawy dokładnie czyścimy ze starej darni, spulchniamy podłoże i mieszamy je z niewielką ilością odkwaszonego torfu lub ziemi ogrodniczej. Przed wysianiem nasion powinniśmy też przeprowadzić tzw. wertykulację czyli pionowe cięcia darni za pomocą specjalnego narzędzia – wertykulatora. Cięcia takie powinny mieć od 1 do 2 cm głębokości.

Wysiew

W przypadku dużych przestrzeni używamy siewnika, natomiast na mniejszych powierzchniach nasiona wysiewamy ręcznie. Tak samo jak w przypadku zakładania trawnika, stosujemy wysiew krzyżowy. W miejscach całkowicie pozbawionych trawy stosujemy 1kg nasion na 40m2 przestrzeni, natomiast tam, gdzie trawnik jest tylko przerzedzony – zmniejszamy ilość nasion o połowę. W następnej kolejności powierzchnię, na której przeprowadziliśmy dosiewkę przysypujemy ziemią ogrodniczą lub odkwaszonym torfem i bardzo dokładnie rozgrabiamy. Jest to niezwykle ważna czynność, której zaniechanie spowoduje zniszczenie dotychczasowej murawy. Po spulchnieniu powierzchni grabiami możemy przystąpić do jej uciśnięcia walcem ogrodowym lub deską, co poprawi kontakt między glebą i nasionami.


Pielęgnacja

kosiarka do trawnika
Przez pierwszy miesiąc po renowacji trawnika starajmy się ograniczyć jego użytkowanie. W miejscu dosiewu oraz jego okolicach powinniśmy utrzymywać stałą wilgotność tak aby nie doszło do przesuszenia odmłodzonego trawnika przynajmniej przez pierwszy miesiąc po przeprowadzonej renowacji. Na kilka dni przed dosiewką trawnik należy nawieźć oraz dokładnie nawodnić. Około miesiąc po dosiewie, lecz nie później niż do końca września, powtarzamy proces nawożenia używając specjalnego nawozu jesiennego, który ma obniżoną zawartość azotu lub nie zawiera co wcale. Przez miesiąc po odmłodzeniu trawnika kosimy trawę na wysokość 5 do 6 cm. Ostatnie koszenie przed zimą natomiast powinno skrócić trawę do wysokości 4 cm. Jest to optymalna wysokość trawy, która – jeśli zbyt krótka – spowoduje przemarznięcie korzeni, natomiast zbyt długa trawa będzie narażona na choroby grzybowe. Termin ostatniego koszenia trawnika często zależny jest od warunków pogodowych lecz powinien oscylować w okolicach połowy października.

Pamiętajmy też, by przed nadejściem zimy regularnie usuwać z murawy liście, które ograniczają dostęp do słońca oraz tlenu i powodują gnicie trawnika.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz